Historia firmy

Przedsiębiorstwo powstało w 1994 roku początkowo jako firma typowo elektro - instalatorska. Zajmowaliśmy się głównie wykonywaniem instalacji elektrycznych budynków i budowli, budową elektroenergetycznych linii średniego i niskiego napięcia, stacji transformatorowych SN/nn oraz prefabrykacją szaf rozdzielczych.

Od roku 1999, po nawiązaniu współpracy z firmą BIOGEST zajmującą się technologią oczyszczania ścieków, nasz profil działalności zaczęliśmy rozwijać w kierunku projektowania i budowy systemów automatyki przemysłowej dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej.

Wynikiem tej współpracy było oddanie do eksploatacji kilkudziesięciu biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie całego kraju. Nasze systemy automatyki były wykonywane w technologii przekaźnikowej z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń energoelektronicznych i pomiarowo - analitycznych.

Podążając za gwałtownym postępem w rozwoju światowej technologii, w roku 2005 uruchomiliśmy nasz pierwszy system oparty o sterowniki programowalne PLC i panele operatorskie HMI. Rozwijając ten trend zaczęliśmy również sukcesywnie wdrażać systemy monitoringu oraz komputerowej wizualizacji procesów technologicznych SCADA.

Do budowy systemów automatyki wykorzystujemy wyłącznie urządzenia wiodących firm europejskich takich jak SIEMENS, ABB, SCHNEIDER, ENDRESS+HAUSER, HACH LANGE, DANFOSS. Pozwala to urzymać ich wysoką niezawodność, żywotność i stabilność przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacji.


Partnerzy