Oferujemy następujący zakres usług

 • Automatyka oczyszczalni ścieków
 • Automatyka pompowni wody i ścieków
 • Automatyka stacji uzdatniania wody
 • Systemy wizualizacji procesów technologicznych
 • Monitoring obiektów w gospodarce wodno - ściekowej
 • Analiza parametrów sieci elektroenergetycznych
 • Kompensacja mocy biernej
 • Badania okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Szafy sterowniczo - rozdzielcze niskiego napięcia
 • Instalacje elektryczne budynków i budowli
 • Systemy zasilania rezerwowego
 • Usługi wiertnicą do żelbetonu
 • Pomiary termowizyjne
 • Monitoring CCTV